Liczna delegacja KNSK na konferencji „TOST PG 2017”

KNSK na TOST PG 2017

11–12 maja 2017 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się pierwsze Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium Transportowe TOST PG. Organizowane przez zaprzyjaźnione Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK. Jest to partnerska konferencja KNSK, która jest organizowana w cyklu dwurocznym, na zmianę z Krakowską Ogólnopolską Konferencją Naukową Transportu KOKONAT. Podczas konferencji uczestnicy mają możliwość zaprezentowania wyników swoich badań przed studentami oraz kadrą naukową z całej Polski.

Oczywiście nie obyło się bez znacznego udziału członków KNSK. Swoje referaty wygłosiło aż dwadzieścioro członków. KNSK poświęcone były aż całe dwie sesje referatowe, po jednej każdego dnia konferencji. Poniżej przedstawiona została lista członków KNSK biorących udział w seminarium wraz z tematami referatów które wygłosili:

 • „Analiza czasów przejazdu i funkcjonowania linii nocnej 610 w Krakowie” – Agnieszka Kiszka, Piotr Bielański,
 • „Analiza dojazdu publicznym transportem zbiorowym do portu lotniczego Kraków-Balice” – Aleksandra Biedroń, Jakub Salach, Karolina Siciarz,
 • „Analiza strat czasu autobusów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie” – Michał Kulik,
 • „Analiza czasu przejazdu i jego zmienności w dobie dla wybranej linii dowozowej komunikacji miejskiej w Krakowie” – Anna Magiera, Ilona Smolik,
 • „Analiza funkcjonowania nocnej komunikacji zbiorowej na przykładzie Krakowa” – Krystian Banet, Piotr Bielański,
 • „Analiza możliwości zwiększenia prędkości komunikacyjnych autobusów w wybranych korytarzach transportowych w Krakowie” – Tomasz Powęzka,
 • „Analiza potencjału dla parkingu P+R na podstawie pomiarów parkowania w obszarze buforowym strefy płatnego parkowania w Krakowie” – Sylwia Olko,
 • „Podział zadań przewozowych w dojeździe do międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice” – Szczepan Barnaś, Jan Paszkowski, Anna Zawisza,
 • „Analiza funkcjonowania parkingów i sposobów dotarcia na wybranych przystankach szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie” – Małgorzata Stec, Joanna Tobiasz,
 • „Analiza funkcjonowania pasa autobusowego na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przykładzie skrzyżowania al. Adama Mickiewicza z ul. Karmelicką w Krakowie” – Wiktor Wlazły,
 • „Zasadność procesów rewitalizacyjnych i tworzenia przestrzeni publicznych w małych miejscowościach” – Justyna Janosz,
 • „Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna rynku w dzielnicy Długoszyn w kontekście projektu Miasto siedmiu rynków w Jaworznie” – Martyna Waloska,
 • „Czy w mieście potrzebny jest rynek?” – Ewelina Stypułkowska.
Uczestnicy TOST PG 2017
Uczestnicy TOST PG 2017

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych otrzymało główną nagrodę, jedno wyróżnienie oraz trzy wyróżnienia specjalne. Główną nagrodę, czyli „Złoty Tost” za najlepszy referat podczas I Trójmiejskiego Ogólnopolskiego Seminarium Transportowego TOST PG otrzymała sekretarz KNSK Sylwia Olko. Prócz tego, komitet naukowy TOST PG wyróżnił referat Martyny Waloskiej. Dodatkowo specjalne wyróżnienia Instytutu Metropolitalnego trafiły do Justyny Janosz, Eweliny Stypułkowskiej i Martyny Waloskiej.

Sylwia Olko wraz z opiekunem KNSK dr. inż. Tomaszem Kulpą oraz statuetką „Złotego Tosta”
Sylwia Olko wraz z opiekunem KNSK dr. inż. Tomaszem Kulpą oraz statuetką „Złotego Tosta”

Wyjazd na konferencję do Gdańska był dla wielu członków KNSK pierwszym w życiu udziałem w tego typu wydarzeniu. Z racji, że organizowało ją zaprzyjaźnione z KNSK koło naukowe, była to idealna okazja do sprawdzianu oraz przećwiczenia swoich naukowych występów przed publicznością. Wszyscy członkowie oczywiście spisali się świetnie i wielu dodało to odwagę i chęć do dalszego prowadzenia i rozwijania swoich badań oraz kolejnych wyjazdów na konferencję.

Uczestnicy seminarium
Uczestnicy seminarium

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.