Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto! 2”

W dniach 8–10 grudnia 2016 r. w Krakowie i Miechowie odbyła się druga edycja warsztatów transportowo-urbanistycznych „Ripari urbo – napraw miasto!”. Łącznie w warsztatach udział wzięło 34 studentów. Warsztaty zorganizowane zostały przez nasze koło, Dziekana WIL – dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę, prof. PK oraz Zakład Systemów Komunikacyjnych. Adresatami warsztatów byli studenci Politechniki Krakowskiej na kierunkach związanych z miastem, przestrzenią i jej planowaniem, życiem miejskim oraz organizacją systemów transportowych tj. transportu, gospodarki przestrzennej i budownictwa. Kolejny raz do współpracy zaproszono studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Uczestnicy warsztatów „Ripari urbo – napraw miasto! 2”
Uczestnicy warsztatów „Ripari urbo – napraw miasto! 2”

Jako obszar problemowy wybrany został rejon Hali Targowej. Jest on jednym z niewielu miejsc w Krakowie, jeśli nie w Polsce, które zachowało, charakter tradycyjnego i zróżnicowanego targowiska. Budowa nowego przystanku (Kraków Grzegórzki) obok Hali Targowej oraz przebudowa istniejących w jej sąsiedztwie torów kolejowych istotnie zmieni ten obszar. Warsztaty dotyczyły opracowania koncepcji kształtu przestrzeni miejskiej przy nowym przystanku kolejowym i istniejącym placu targowym oraz propozycje integracji kolei z komunikacją miejską.

O kwestie organizacyjne warsztatów troszczył się komitet organizacyjny w składzie: inż. Ewelina Stypułkowska – przewodnicząca, inż. Piotr Bielański, Sylwia Olko, Małgorzata Stec, Anna Zawisza, Tomasz Powęzka, Adrian Syska, Aleksander Wojnarowski. Komitet organizacyjny wspierany był przez pracowników ZSK: dr. inż. Tomasza Kulpę (opiekuna KNSK), dr. inż. Marka Bauera (Prodziekana WIL), dr inż. Aleksandrę Faron, mgr. inż. Mariana Kurowskiego. Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto! 2” od strony merytorycznej wspierali przez podczas trwania warsztatów dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Dziekan WIL), dr inż. Marek Bauer (Prodziekan WIL), dr inż. Tomasz Kulpa (ZSK), dr inż. Aleksandra Faron (ZSK), dr inż. Katarzyna Nosal (ZSK), dr inż. Wiesław Dźwigoń (ZSK), dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (WA), mgr inż. arch. Karolina Studencka (WA).

Warsztaty rozpoczęły się krótkim panelem wprowadzającym w Krakowie, dzień przed wyjazdem do Miechowa. Uczestników powitał Dziekan WIL – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. W trakcie panelu odbyły się prezentacje:

  1. inż. Eweliny Stypułkowskiej – kwestie organizacyjne,
  2. dr. inż. Tomasza Kulpy – cel, zakres warsztatów,
  3. dr. inż. Marka Bauera – uwarunkowania transportowe,
  4. inż. Piotra Bielańskiego – wyniki pomiarów ruchu,
  5. Aleksandra Wojnarowskiego – Hala Targowa dzisiaj (analizy urbanistyczne wykonane przez komitet organizacyjny),
  6. dr inż. Aleksandry Faron – uwarunkowania przestrzenne.

Ponadto, uwarunkowania i oczekiwania ze strony Miasta Krakowa, przedstawił z-ca Dyrektora ZIKiT ds. Transportu – mgr inż. Łukasz Franek.

Kolejne dwa dni warsztatów, czwartek i piątek (8-9.12.2016 r.), studenci spędzili na intensywnych pracach nad koncepcją nowego zagospodarowania oraz integracji transportowej Hali Targowej. Po przyjeździe do Miechowa, uczestnicy spotkali się z Burmistrzem gminy i miasta Miechów – p. Dariuszem Marczewskim, który opowiedział o Miechowie oraz wręczył każdemu drobne podarunki w postaci karnetów na basen. Prace odbywały się do późnych godzin wieczornych pod okiem kadry naukowej Politechniki Krakowskiej w kilku panelach warsztatowych.

Uczestnicy warsztatów na spotkaniu z Burmistrzem Miechowa
Uczestnicy warsztatów na spotkaniu z Burmistrzem Miechowa

Trzeci, ostatni dzień drugiej edycji „Ripari urbo – napraw miasto!” zakończyło seminarium podsumowujące warsztaty z zaprezentowaniem przez grupy projektowe swoich koncepcji. Rezultatem warsztatów jest pięć koncepcji transportowo-urbanistycznych stworzonych przez kilkuosobowe, interdyscyplinarne grupy projektowe.

Wewnętrzne podsumowanie warsztatów
Wewnętrzne podsumowanie warsztatów

Wyniki prac grup projektowych zostaną zaprezentowane na kolejnym Forum Mobilności w lutym 2017 r.

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.

Do pobrania

Grupa 1PrezentacjaPlansze
Grupa 2
Prezentacja Plansze
Grupa 3Prezentacja Plansze
Grupa 4Prezentacja Plansze
Grupa 5Prezentacja Plansze
Wszystkie grupyPrezentacja + Plansze