II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych w Szczecinie

Przedstawiciele KNSK w Szczecinie

W dniach 25–26 listopada 2016 r. odbyła się II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Sesja miała charakter interdyscyplinarny i prowadzona była w sześciu sekcjach tematycznych:

  1. Sekcja Architektury i Budownictwa,
  2. Sekcja Chemiczna,
  3. Sekcja Ekonomiczna,
  4. Sekcja Przyrodnicza,
  5. Sekcja Techniczna,
  6. Sekcja Żywienia Człowieka.

Podczas sesji, czwórka członków Koła zaprezentowała projekty KNSK, których realizacją zajęto się podczas warsztatów w roku akademickim 2015/2016. Piotr Bielański podczas bloku ekonomicznego zaprezentował koncepcję zmian obsługi transportowej na Alejach Trzech Wieszczów. Na temat zmian urbanistycznych na tym ciągu, wypowiedziały się podczas swojej prezentacji w bloku architektury i budownictwa Ewelina Stypułkowska i Aleksandra Zbroszczyk. W tym samym bloku koncepcję obsługi transportowej i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Czyżyn zaprezentował Krystian Banet.

Ewelina Stypułkowska i Aleksandra Zbroszczyk z nagrodą
Ewelina Stypułkowska i Aleksandra Zbroszczyk z nagrodą