IV Kongres Rewitalizacji Miast w Wałbrzychu

Członkowie KNSK biorący udział w IV Kongresie Rewitalizacji Miast w Wałbrzychu

W dniach od 19 do 21 września 2016 r. przedstawiciele Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych odwiedzili woj. dolnośląskie. To właśnie tam mieli możliwość współpracy związanej z przygotowaniem odbywającego się co dwa lata kongresu o zasięgu ogólnokrajowym.

W drugim, co do wielkości mieście województwa, miał miejsce organizowany przez Instytut Rozwoju Miast – Kongres Rewitalizacji Miast, a wraz z nim XIV Kongres Związku Miast Polskich. Po raz pierwszy w historii, wydarzenia działy się poza Krakowem. W odnowionych, postindustrialnych wnętrzach „Starej Kopalni” w Wałbrzychu zgromadziło się ponad 400 uczestników z całej Polski, a wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, prezydenci miast, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, a także przedstawiciele uczelni wyższych, różnych instytucji i organizacji. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W trakcie dwóch dni członkowie KNSK (Krystian Banet, Katarzyna Ner, Jan Paszkowski, Ewelina Stypułkowska, Natalia Wiśniewska) pomagali w prowadzeniu sesji tematycznych, które obejmowały zagadnienia związane m. in. z diagnostyką zjawisk kryzysowych, partycypacją społeczną i partnerstwem w rewitalizacji. Członkowie KNSK zaangażowali się również w pomoc związaną z przeprowadzeniem szkoleń tematycznych z zakresu rewitalizacji oraz współorganizację i przebieg wizji studyjnej na obszarze Nowego Miasta w Wałbrzychu.

Trzeci dzień Kongresu zawierał w swoim programie Konferencję dla doktorantów i studentów, podczas której swoje referaty wygłosili Katarzyna Ner oraz Krystian Banet, a w sesji posterowej zaprezentowali się Ewelina Stypułkowska i ponownie Krystian Banet. Konferencja skierowana była dla młodych badaczy, której celem była możliwość stworzenia dyskusji na temat prowadzonych przez nich badań z zakresu rewitalizacji i odnowy miast i wsi. Konferencja pozwoliła studentom i doktorantom wymienić się doświadczeniami i wiedzą zdobytą w trakcie prowadzonych badań, przedyskutować warsztat badawczy oraz stosowane metody, a także porównać problemy na jakie natrafili w trakcie prowadzonych prac. Była to doskonała okazja dla członków naszego koła do poszerzenia grona znajomych zainteresowanych podobną tematyką. Konferencja stworzyła doskonałe warunki do dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Mimo niesprzyjającej pogody, zespół KNSK stanął na wysokości zadania, udowadniając, że są dobrze skomunikowani, co docenili organizatorzy i uczestnicy kongresu.