Zagospodarowanie PK

Podczas semestru zimowego w roku akademickim 2015/2016 jedna z grup projektowych zajęła się kwestią zagospodarowania kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. Grupa pracowała pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Kulpy i inż. Eweliny Stypułkowskiej.

Inwentaryzacja kampusu PK
Inwentaryzacja kampusu PK
Proponowane zagospodarowanie kampusu PK
Proponowane zagospodarowanie kampusu PK