O przyszłości Alej Trzech Wieszczów na Forum Mobilności

Banner „Forum mobilności”

14 czerwca 2016 r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory odbyło się Forum Mobilności, na którym przedstawiony został raport z warsztatów „atw 2.0”. Podczas Forum prowadzonego przez dr inż. Aleksandrę Faron i Krystiana Baneta wypracowane wizje studenckie zaprezentowali członkowie KNSK: Piotr Bielański i Ewelina Stypułkowska. Całość poprzedzona była wprowadzeniem nt. stanu istniejącego, którego dokonała dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja i Piotr Bielański.

Podczas spotkania zaprezentowano cztery warianty rozwoju przestrzennego Alej: „Zielone ogrody Alej”, „Chodźmy na Aleje”, „Woonerf przy Alejach” oraz „Salon miejski”. Według zgromadzonych dwie z zaprezentowanych wizji okazały się najciekawsze. Projekt „Zielone ogrody Alej”, który zakłada przywrócenie klasycznej kompozycji alei miejskiej, zbudowanej z 4 szpalerów drzew: dwóch wewnętrznych (w dużej mierze istniejących) oraz nowych dwóch zewnętrznych, w miejscach istniejących wydzielonych pasów autobusowych przewidzianych do likwidacji. W miejscu największego poszerzenia alei przed gmachem Uniwersytetu Rolniczego autorzy koncepcji proponują stworzenie wyniesionej platformy tworzącej wraz ze skwerem przed gmachem UR z zieloną przestrzeń publiczną. Dodatkowo zakłada się wykorzystanie innych form zieleni, takich jak pergole, pnącza ogrody wertykalne czy zielone dachy. Innym ciekawym pomysłem okazała się wizja woonerfu przy Alejach. Koncepcja ta ma na celu podniesienie jakości życia przy alejach poprzez wprowadzenie wzdłuż obu pierzei jednokierunkowych ulic serwisowych w formie woonerfów ze swobodnie kształtowaną zielenią.

— To początek dyskusji o wizji, która będzie realizowana na Alejach Trzech Wieszczów za 20, 30 lat. Jaki będzie ostateczny kształt wprowadzonych rozwiązań, zależy od dyskusji, którą teraz wspólnie inicjujemy — stwierdził Łukasz Franek z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

— Przedstawione tu koncepcje, choć może nie dosłownie, wpisują się w strategię ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta — skomentował obecny na Forum Mobilności wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel.

Organizatorzy warsztatów żywią głęboką nadzieję, że wypracowany raport stanie się bazą do podejmowanych w przyszłości decyzji planistycznych dotyczących omawianego ciągu komunikacyjnego. To jak ważnym tematem w grodzie Kraka są Aleje Trzech Wieszczów pokazało ogromne zainteresowanie nimi oraz Forum Mobilności przez media lokalne.

Krystian Banet podczas Forum Mobilności
Krystian Banet podczas Forum Mobilności

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.