Czempionat KNSK na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2016

Przedstawiciele KNSK podczas WSSKN 2016

Podczas tegorocznej Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 24 maja 2016 r., KNSK miało czworo przedstawicieli. W czasie IV sesji „Systemy komunikacyjne. Transport logistyka. Inżynieria drogowa.” wystąpili: Aleksandra Zbroszczyk, Krystian Banet, Mateusz Pietruch i Jan Paszkowski. Przedstawiciele naszego koła zajęli aż trzy lokaty.

  • I miejsce przypadło Mateuszowi Pietruchowi (ex aequo z Dawidem Dudkiem z KNS „Wiraż”) za referat „Wykorzystanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania – analiza na przykładzie Krakowa”.
  • II miejsce przypadło Krystianowi Banetowi za referat: „Idea nowego urbanizmu w kształtowaniu systemu transportowego obszarów zurbanizowanych poddawanych procesom rewaloryzacji i rewitalizacji”.
  • III zajęła Aleksandra Zbroszczyk, która zaprezentowała zgromadzonym referat „Nowe zagospodarowanie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej wspomagane przez GIS” (współautorka: Ewelina Stypułkowska).

Udział KNSK w WSSKN nie ograniczył się jedynie do wygłoszenia referatów. Krystian Banet przygotował plakat promujący sesję oraz zaproszenie na wydarzenie.