Międzynarodowo o kolei na „urban TRAINing”

Reprezentantki KNSK na „urban TRAINing”

W dniach 23 do 25 maja 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyły się Międzynarodowe Warsztaty i Konferencja Urbanistyczna „urban TRAINing – developing a communication system in Cracow”. Wydarzenie organizowane było po raz siódmy – pięć dotychczasowych konferencji miało zasięg ogólnopolski, zaś dwie ostatnie edycje to wydarzenia o randze międzynarodowej. Corocznie konferencję i warsztaty organizuje Koło Naukowe Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które w tym roku do współpracy przy organizacji zaprosiło Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Czytaj więcej

Czempionat KNSK na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2016

Przedstawiciele KNSK podczas WSSKN 2016

Podczas tegorocznej Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 24 maja 2016 r., KNSK miało czworo przedstawicieli. W czasie IV sesji „Systemy komunikacyjne. Transport logistyka. Inżynieria drogowa.” wystąpili: Aleksandra Zbroszczyk, Krystian Banet, Mateusz Pietruch i Jan Paszkowski. Przedstawiciele naszego koła zajęli aż trzy lokaty.

Czytaj więcej

„Kortowo do trzeciej” nagrodzone!

Sylwia Rogala i Krystian Banet w dniach 11-13 maja 2016 r. brali udział w V Ogólnopolskiej Konferencji i Warsztatach Urbanistycznych „Przystanek Miasto” zorganizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podczas pierwszego dnia odbyła się konferencja studencka nt. innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych jako szansa na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. Krystian Banet i Sylwia Rogala zaprezentowali zgromadzonym prezentację „Zarządzanie mobilnością jako element zrównoważonego transportu w miastach”.

Czytaj więcej

Sukces KNSK na SGGW!

Krystian Banet i Sylwia Rogala z dyplomami za II miejsce na konferencji

W dniach 7-8 maja 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod patronatem m.in. czterech Ministerstw: Administracji i Cyfryzacji, Infrastruktury i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW.

Czytaj więcej