Kwadratowe parkowanie

Wizualizacja oznakowania przy klubie „Kwadrat”

Jednym z tematów, którym w I semestrze roku akademickiego 2015/2016 zajmowali się członkowie KNSK, było tzw. „Kwadratowe parkowanie”, czyli projekt mający na celu poprawę warunków przejazdu autobusów MPK, które blokowane są przez parkujące samochody przy klubie „Kwadrat” w Krakowie. Grupa pracowała pod opieką mgr. inż. Piotra Ostaszewskiego.

Na wielu osiedlach problemem jest odpowiednie doprowadzenie linii autobusowych po ciasnych i często niedostosowanych do takiego ruchu ulicach. Dużym wyzwaniem jest odpowiednie rozlokowanie przystanków oraz pętli autobusowych/tramwajowych, z powodu trudności w pogodzeniu interesów wielu lokalnych społeczności, a także zachowaniem spójnej i efektywnie działającej komunikacji zbiorowej w określonym obszarze.

Razem z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji w polskim społeczeństwie, nie tylko przybywa pojazdów w centrach miast, ale także pojawia się problem braku wyznaczonych miejsc do parkowania na osiedlach mieszkaniowych. Bardzo często zaparkowane na ulicy pojazdy oraz istniejący układ drogowy, który nie został zaplanowany z przyszłościowym uwzględnieniem prowadzenia linii autobusowych lub tramwajowych, wręcz uniemożliwiają dogodne prowadzenie ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej. Osiedlowe ulice dla większości mieszkańców stanowią jedyną możliwość zaparkowania swojego pojazdu. Z powodu braku miejsc parkingowych, dużo ulic osiedlowych jest „zatłoczonych” samochodami mieszkańców. Często możliwości istniejącego stanu infrastruktury są niewystarczające i nie każdy mieszkaniec ma możliwość pozostawienia swojego samochodu bezpośrednio obok swojego domu/mieszkania. Sytuacja w tym zakresie jest już tak problematyczna, że zaparkowane na ulicach pojazdy blokują przejazd mieszkańcom, służbom komunalnym oraz komunikacji zbiorowej. Rozwiązaniem tej sytuacji jest odpowiednie przeorganizowanie lokalnych parkingów oraz zastosowanie fizycznych środków uniemożliwiających niekontrolowane parkowanie.

Celem tego raportu jest zaproponowanie w analizowanym obszarze rozwiązania, które skutecznie mogłoby przeciwdziałać niepożądanemu parkowaniu, utrudniającemu lub wręcz uniemożliwiającemu wjazd autobusom na pętlę znajdującą się na ul. Skarżyńskiego.