Sekcje tematyczne KNSK rozpoczynają pracę

Fotorelacja ze spotkania

W dniu 9 marca 2016 r. odbyło się pierwsze w II semestrze roku akademickiego 2015/2016 spotkanie KNSK. Pierwsza część spotkania poświęcona była krótkim prezentacjom podsumowującym działanie 8 grup projektowych, funkcjonujących w I semestrze.

W drugiej części prezes KNSK — Krystian Banet — przedstawił plan działań koła na nowy semestr. Od tego semestru prace koła będą odbywać się w obrębie czterech sekcji tematycznych:

  • sekcja transportu miejskiego (opiekun: dr inż. Marek Bauer, przewodniczący sekcji: Piotr Bielański);
  • sekcja parkowania (opiekun: mgr inż. Urszula Duda, przewodniczący sekcji: Mateusz Pietruch);
  • sekcja zarządzania mobilnością (opiekun: dr inż. Katarzyna Nosal, przewodniczący sekcji: Justyna Janosz i Martyna Waloska);
  • sekcja transportu w urbanistyce (opiekun: dr inż. Aleksandra Faron, przewodniczący sekcji: Ewelina Stypułkowska).

W obrębie pierwszej sekcji kontynuowane będą prace 4 grup z I semestru, tj. Analiza funkcjonowania linii przyspieszonych w Krakowie, Analiza ruchu jednokierunkowego wokół Plant, Projekt buspasa na Pilotów oraz Analiza węzłów przesiadkowych. W obrębie pozostałych sekcji ich członkowie w porozumieniu z Opiekunami grup sami wybiorą tematykę grup projektowych z puli zaproponowanych przez Opiekunów tematów. W planach jest np. plan mobilności dla wybranego przedsiębiorstwa/obiektu czy koncepcja integracji przestrzennej Nowej Huty Przyszłości z rozwijającym się obszarem Płaszowa i Rybitw.

Ponadto w obrębie sekcji zarządzania mobilnością powstanie grupa projektowa zajmująca się opracowaniem koncepcji wprowadzenia na krakowskim Starym Mieście rowerów towarowych w realizacji mniejszych dostaw. Ideę rowerów towarowych przedstawili podczas spotkania zaproszeni Goście: Marcin Wójcik – oficer rowerowy ZIKiT oraz Hubert Mazur – przedstawiciel stowarzyszenia „Kraków Miastem Rowerów”.

Dodatkowo omówione zostały inne działania koła na ten semestr, w tym organizacja III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu, współorganizacja z Kołem Naukowym Polityki Regionalnej krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego warsztatów „Urban TRAINing” czy wraz z Instytutem Rozwoju Miast „Kongresu Rewitalizacji Miast”.

Rozwiązany został także konkurs fotograficzny „KNSK na zimowo” – wyróżnieni zostali Janek Paszkowski oraz Ewelina Stypułkowska.

Po raz kolejny studenci nie zawiedli. Na spotkaniu łącznie z nowymi osobami zainteresowanymi wstąpieniem do koła zjawiło się 68 osób. Liczymy na taką frekwencję na kolejnych spotkaniach!