Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto!”

W dniach 26–28 listopada 2015 r. w Krakowie i Wadowicach odbyła się pierwsza edycja warsztatów transportowo-urbanistycznych „Ripari urbo – napraw miasto!” („Ripari urbo” – z języka esperanto „napraw miasto”). Łącznie w warsztatach udział wzięło 53 studentów. Warsztaty zorganizowane zostały przez nasze koło na zlecenie Miasta Kraków. Adresatami warsztatów byli studenci Politechniki Krakowskiej na kierunkach związanych z miastem, przestrzenią i jej planowaniem, życiem miejskim oraz organizacją systemów transportowych tj. transportu, gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Uczestnicy warsztatów „Ripari urbo – napraw miasto!”
Uczestnicy warsztatów „Ripari urbo – napraw miasto!”

Warsztaty dotyczyły opracowania koncepcji zagospodarowania i obsługi transportowej obszaru problemowego, mieszczącego się między al. Bora-Komorowskiego (Osiedle Akademickie, domy studenckie PK), ul. Stella-Sawickiego i al. Jana Pawła II (Wydział Mechaniczny PK). Celem organizacji warsztatów było rozwiązanie kwestii problemowych w aspektach zagospodarowania przestrzennego i obsługi transportowej poddawanego opracowaniu obszaru. Do najważniejszych problemów zaliczono: chaos przestrzenny, brak integracji przestrzennej, aspekt parkowania, brak czytelności obsługi transportowej, otoczenie korytarzy transportowych.

O kwestie organizacyjne warsztatów troszczył się komitet organizacyjny w składzie: Krystian Banet – przewodniczący, Sylwia Rogala, Sylwia Olko, Michał Kulik, Jan Paszkowski. Komitet organizacyjny wspierany był przez pracowników ZSK: dr. inż. Tomasza Kulpę (opiekuna KNSK), mgr. inż. Mariana Kurowskiego, mgr. Marka Piskorza oraz mgr inż. Urszulę Dudę. Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto!” od strony merytorycznej wspierali przez podczas trwania warsztatów dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dr inż. Tomasz Kulpa (ZSK), dr inż. Aleksandra Faron (ZSK), mgr inż. Maciej Berendt (Gdańsk) oraz mgr inż. Łukasz Franek (ZSK).

Pierwszy dzień warsztatów, czwartek 26.11.2015 r. rozpoczął się panelem wykładowym. Uczestników powitał dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. W trakcie panelu odbyły się prezentacje trzech zaproszonych gości: kanclerza Politechniki Krakowskiej, dr. Pawła Modrzyńskiego oraz pracowników ZSK: dr inż. Aleksandry Faron i mgr. inż. Łukasza Franka. Po panelu wykładowym ogłoszony został podział na osiem grup projektowych, po czym wszystkie grupy wyruszyły na inwentaryzację stanu istniejącego. Jej efektem było spotkanie, na którym uczestnicy warsztatów wspólnie zastanowili się nad mocnymi stronami, słabymi stronami, szansami i zagrożeniami dla obszaru opracowania, co przekształciło się we wspólną analizę SWOT. Spotkaniu podsumowującemu przysłuchiwał się i służył wyjaśnianiem problematycznych kwestii dr inż. Marek Bauer (ZSK). Po owocnej dyskusji uczestnicy udali się w podróż do Wadowic. Następny dzień, piątek 27.11.2015 r. przeznaczony był na panele warsztatowe wraz z konsultacjami ekspertów. Trzeci, ostatni dzień pierwszej edycji „Ripari urbo – napraw miasto!” poświęcony został na trzeci panel warsztatowy, podczas którego uczestnicy dokonywali ostatnich szlifów stworzonych koncepcji. Dzień trzeci warsztatów zakończyło seminarium podsumowujące warsztaty z zaprezentowaniem przez grupy projektowe swoich koncepcji.

Wyniki prac grup projektowych prezentuje raport, który został przedstawiony podczas prezentacji 2 grudnia 2015 r. w Sali Senackiej PK, w której udział wzięli: JM Rektor PK, przedstawiciele władz dziekańskich WIL, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, kanclerz PK, pracownicy Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK oraz studenci biorący udział w warsztatach. Prócz wariantów stworzonych podczas warsztatów podczas prezentacji pokazany został wariant rekomendowany opracowany przez dr inż. Aleksandrę Faron na podstawie stworzonych przez uczestników warsztatów koncepcji.

Dr inż. Aleksandra Faron prezentująca założenia wariantu rekomendowanego
Dr inż. Aleksandra Faron prezentująca założenia wariantu rekomendowanego
Struktura funkcjonalna obszaru w wariancie rekomendowanym
Struktura funkcjonalna obszaru w wariancie rekomendowanym

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.