Delegacja KNSK w Paryżu

Delegacja ZSK/KNSK jest na konferencji w Paryżu organizowanej 11-12 maja 2015 r. przez europejski program COST Action TU1004. Konferencja ta, gromadząca naukowców i profesjonalistów z całej Europy, odbywa się pod hasłem „Modelling public transport passenger flows in the era of ITS” i podsumowuje działalność naukowo-badawczą programu z ostatnich kilku lat. KNSK/ZSK reprezentowali mgr inż. Rafał Kucharski i inż. Arkadiusz Drabicki. Autorem grafiki jest Krystian Banet.

Podczas sesji plakatowej przedstawiliśmy nasz pomysł na udoskonalenie systemu taryfowego w mieście – tj. wdrożenie algorytmu bazującego na tzw. hyperpath algorithm (Nguyen, Pallottinpo, 1988), który dla zadanej podróży wyznaczy zestaw efektywnych połączeń (ścieżek) od źródła do celu. Projekt ten mógłby zostać m. in. z powodzeniem wykorzystany w trasowaniu biletów miesięcznych, które nie byłyby już ograniczone tylko do konkretnej trasy. Dzięki temu podróżujący zwłaszcza w godzinach szczytu mogą wybrać szybsze i korzystniejsze połączenia autobusowe (tramwajowe) w swoich podróżach. Pomysł wzbudził zainteresowanie uczestników i w przyszłości będziemy chcieli go przedstawić zarządcom transportu w Krakowie.