Krakowski Model Ruchu 2014

Krakowski Model Ruchu 2014 – potoki ruchu komunikacji indywidualnej

Zespół Zakładu Systemów Komunikacyjnych stworzył, a teraz rozwija Krakowski Model Ruchu. Model wykonany został w ramach pracy badawczej pn. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego realizowanej przez konsorcjum składające się z: Politechniki Krakowskiej, PBS Sp. z o.o., Jan Friedberg, Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu, EKKOM Sp. z o.o. oraz International Management Services Sp. z o.o.

Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Andrzeja Szarata, prof. PK, który jest Kierownikiem Zakładów Systemów Komunikacyjnych. Pracami nad modelem symulacyjnym w programie Visum kierował mgr inż. Rafał Kucharski, a w jego budowę i rozwijanie zaangażowanych jest wielu członków KNSK.

Krakowski Model Ruchu to uniwersalna platforma do analiz komunikacyjnych w Aglomeracji Krakowskiej. Nie tworzyliśmy go na potrzeby jednego projektu, ale jako trwałe i ciągle aktualne narzędzie dla nas, naszych studentów, członków KNSK i miasta (UMK, ZIKiT). Model Krakowski jest punktem wyjścia do analiz komunikacyjnych w aglomeracji, projektów koła, prac naukowych i magisterskich. Agregujemy w nim dane o systemie transportowym, aktualizujemy sieć i rozkłady jazdy, wprowadzamy modyfikacje, scenariusze rozwoju sieci i zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu mamy szanse ciągle rozwijać model i udoskonalać go, testując i udoskonalając metody. Miasto ma na bieżąco dostęp do aktualnego stanu sieci i analizowanych scenariuszy prognostycznych, który może wykorzystać w analizach efektywności, sprawdzaniu kolejności inwestycji, weryfikacji propozycji zmian i ulepszeń, porównywaniu strategii.

Krakowski Model Ruchu to:

 • Zautomatyzowany model popytu, obliczany automatycznie dla nowych warunków wejściowych, umożliwiający np. przeliczenie więźb ruchu (pełny model czterostadiowy) po wprowadzeniu zmian w sieci.
 • Wykorzystanie menadżera scenariuszy: wszystkie warianty zintegrowane w jednym projekcie, możliwość tworzenia wielu scenariuszy, szybkiego porównywania i równoległych modyfikacji.
 • Wysoka zgodność przy zachowaniu modelu popytu, bez używania metod numerycznych modyfikujących więźbę. r² > 0,85 zgodności w obydwu szczytach w komunikacji zbiorowej i indywidualnej.
 • Odwzorowanie zagospodarowania przestrzennego (liczba mieszkańców, powierzchnia biurowa, handlowa, mieszkalna, produkcyjna, itp.
 • Integracja z modelem Małopolskim (rozkłady jazdy, dane o przewoźnikach prywatnych, więźba ruchu zewnętrznego i tranzytowego, sieć komunikacyjna w aglomeracji).
 • Dokładna, pełna sieć drogowa z bazy GIS (kategoria, klasa, nawierzchnia, dostępność, szerokość, itp.).
 • Inwentaryzacja miejsc parkingowych i odwzorowanie Strefy Płatnego Parkowania.
 • Uwzględnienie sygnalizacji świetlnej i układu skrzyżowań (pierwszeństwo przejazdu, średnie kary za lewo- i prawoskręty.
 • Optymalizacja wyboru punktów pomiarowych na podstawie narzędzia Optimal Count Locator.
 • Kilkaset wprowadzonych wyników pomiarów i zunifikowany system kodowania wyników pomiarów.
 • Przejrzysty układ procedur w modelu popytu.
 • Przygotowany do rozszerzenia do modelu dynamicznego, modelu czasu rzeczywistego dla systemu ITS, lub modelu aktywnościowego opartego o łańcuchy podróży.
 • Testy na modelu dynamicznym z wykorzystaniem oprogramowania Traffic Realtime Equilibrium, SISTeMA srl – zobacz w załączonym filmie (www.sistemaits.com).
 • Krzyżowa weryfikacja szacowanej liczby mieszkańców średnim zużyciem wody.
 • Dokładne odwzorowanie podróży aglomeracyjnych (motywacje, podział zadań przewozowych, zmienne objaśniające).
 • Identyfikacja miejsc nietypowych w sieci na podstawie znajomości sieci (np. mniejsza przepustowość, niż wynika to z klasy).
 • Uwzględnienie wszystkich planowanych inwestycji i możliwość wyboru do analizy scenariusza.
 • Dokładna lokalizacja przystanków (BusMan).
 • Skalibrowane funkcje oporu (na podstawie modelu Gdańskiego, PG 2012).
 • 362 rejony komunikacyjne w Krakowie i 33 w aglomeracji.

Do pobrania

Paczka z wszystkimi poniższymi planszami – format ZIP, do pobrania z Google Drive

Autorzy modelu

 • dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK,
 • dr inż. Tomasz KULPA,
 • mgr inż. Rafał KUCHARSKI,
 • inż. Michał PYZIK,
 • inż. Arkadiusz DRABICKI,
 • inż. Krystian SIWEK,
 • inż. Mateusz WÓJCIK.

Autor grafik:

 • Krystian BANET.