Szybkie tramwaje

W roku akademickim 2013/2014 realizowany był projekt „Szybkie tramwaje”.

Członkowie zespołu: Grzegorz Amirowicz (lider projektu), Szczepan Barnaś, Piotr Bielański, Wojciech Kania, Agata Karpińska, Sławomir Kowalczyk, Jan Paszkowski, Tomasz Powęzka, Piotr Skurski, Wiktor Wlazły, Natalia Zielińska.

Na potrzeby zadania wykonano pomiary ruchu z wykorzystaniem ręcznych urządzeń GPS. Ich celem było zdobycie danych umożliwiających identyfikację prędkości, z jakimi poruszają się tramwaje oraz ich przyspieszeń. Informacje tego rodzaju mogą być wykorzystywane jako dane wejściowe do budowy modeli mikrosymulacyjnych.

Podsumowaniem projektu była prezentacja przedstawiona w lutym 2014 r. na konferencji podsumowującej projekt badawczy Galileo Signal Priority.