Uczelniana Sesja Kół Naukowych 2014

W Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej, która odbyła się w piątek 25 kwietnia 2014 r. efekty pracy naszego koła zaprezentowane w formie referatów zostały przez komisje wysoko ocenione. W odbywających się równolegle dwóch sesjach możemy pochwalić się następującymi efektami:

  • I miejsce – „Koncepcja testowego wdrożenia żółtych pól (yellow box) na skrzyżowaniach” – A. Drabicki, P. Ostaszewski wraz z zespołem
  • III miejsce – „Koncepcja zmian w organizacji ruchu w rejonie kampusu PK” – M. Pyzik wraz z zespołem
  • wyróżnienie – „Koncepcja zmian w nocnej komunikacji miejskiej w Krakowie” – T. Powęzka

Jednocześnie w II sesji:

I miejsce – „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej w stanach zawodności” – P. Ostaszewski – praca realizowana pod opieką dra inż. Krzysztofa Ostrowskiego

A także w III sesji, która odbyła się 16 maja 2014 r.:

I miejsce – „Funkcjonowanie miejskich węzłów przesiadkowych” – K. Banet

Warto jeszcze nadmienić, że KNSK zaprezentowało najwięcej referatów spośród wszystkich kół (14), za co gratulację otrzymał nasz opiekun, dr inż. Tomasz Kulpa.