KoKoNaT – I edycja – 10–11 kwietnia 2014 r.

Zostaliśmy miło zaskoczeni popularnością konferencji. Od 10 do 11 kwietnia wygłoszono dwadzieścia referatów, oraz dwa wystąpienia gości zaproszonych. Udało nam się zainteresować środowiska naukowe z całej Polski. Uczelnie z Gdańska, Poznania, Warszawy, Kielc, Katowic, Bydgoszczy, Krakowa były reprezentowane przez młodych adeptów transportu. Poruszyliśmy tematy planowania, zarządzania, inżynierii, bezpieczeństwa, nowych technologii, kolei, urbanistyki, przestrzeni miejskiej, prawa, symulacji, itp. Wieczorem spotkaliśmy się w swobodnej atmosferze, by oglądać infrastrukturę Krakowa z okien wynajętego tramwaju.

Zaproszeni goście specjalni:

  • Jan Friedberg, były wiceprezydent miasta Krakowa, wieloletni ekspert w zakresie planowania i restrukturyzacji transportu 
  • Jan Jakiel, prezes stowarzyszenia SISKOM, ekspert o wieloletnim doświadczeniu we współpracy z administracją publiczną